Coaching Rozwoju Osobistego

COACHING to proces kładący główny nacisk na rozwój osobisty i zawodowy. Aby odnaleźć się w dzisiejszym, niezwykle dynamicznie rozwijającym się środowisku pracy należy zadbać o swój dalszy rozwój osobisty. Coaching zwiększa efektywność oraz wspomaga w osiąganiu zamierzonych celów.

Praca w biurze nieruchomości wymaga coraz większej liczby umiejętności, które nieustannie muszą być udoskonalane oraz od nowa łączone w przeróżne kombinacje. Należy działać aktywnie, myśleć kreatywnie, kontrolować osiąganie celów, koncentrować się, wykazywać siłę emocjonalną, mobilizować rezerwy energii i twardo trzymać się strategii sukcesu. Im dokładniej jest określony cel, tym bardziej nadaje się mu wzmocnienie w procesie coachingu.

Za pomocą ankiety ustalono, jakie cele w zawodzie działają motywująco. Są to:

  • 1. Niezależność – im bardziej niezależnie mogę działać w pracy, tym chętniej pracuję.

  • 2. Pieniądze – pracuję, aby zarabiać pieniądze i móc kupić sobie pewne rzeczy.

  • 3. Ciekawość – praca powinna poszerzać moje horyzonty.

Coaching pomaga w:

  • określeniu aktualnej sytuacji wyjściowej,

  • odnalezieniu wizji, sprawdzeniu ich, skonkretyzowaniu oraz wizualizacji,

  • zaplanowaniu celów i wprowadzeniu ich w życie,

  • podzieleniu celów na cele pośrednie,

  • przewidzeniu możliwych trudności,

  • odnalezieniu motywacji i dróg controllingu,

  • osiągnięciu celu.

Co należy zrobić aby odnieść sukces  

Jasne i konkretne sformułowanie celu oraz jego etapów pośrednich, połączone ze świadomym zobowiązaniem się do aktywnej pracy nad jego realizacją, ułatwia osiągnięcie tego celu. Aby osiągnąć własny sukces i wyznaczone przez siebie cele, dobrze jest opracować osobistą strategię lub plan. Wtedy łatwiej jest sobie uświadomić, jakie czynniki są ważne dla osiągnięcia własnego celu.

Swoje osiągnięcia należy udoskonalać. Rozwój jest procesem trwającym całe życie, w związku z tym ważna jest konfrontacja z coraz to nowymi wyzwaniami. Skuteczni ludzie są optymistami i wierzą w swój sukces, a wiara ta wyraża się we wszystkich ich działaniach, w ten sposób stając się rzeczywistością. Tacy ludzie kreują własną przyszłość poprzez wewnętrzne nastawienie, z którym podchodzą do problemów.

Wierzę w siebie i czerpię z tej wiary siłę niezbędną do urzeczywistniania wielkich planów i pomysłów. Coaching znajduje tutaj zastosowanie zarówno w zawodzie, jak i w życiu codziennym.

Dla własnego rozwoju osobistego ważna jest skoncentrowana i świadoma praca nad osiągnięciem celu oraz wiara w siłę własnych kompetencji.

Nasza przyszłość zależy od naszego nastawienia!

Dopytaj o szczegóły !