Niezbędne dokumenty

Zgłaszając w naszym biurze nieruchomość do sprzedaży należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. W przypadku sprzedaży mieszkania lub domu

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przydziale mieszkania (dla spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania lub domu),
 • akt notarialny nabycia mieszkania lub domu (jeżeli dotyczy),
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów (w przypadku sprzedaży domu),

2. W przypadku sprzedaży mieszkania lub domu w trakcie budowy:

 • akt notarialny,
 • mapkę geodezyjną,
 • pozwolenie na budowę,
 • dziennik budowy,
 • oświadczenie inspektora nadzoru,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,

3. W przypadku sprzedaży działki:

 • akt notarialny nabycia działki,
 • mapkę geodezyjną,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego lub aktualną decyzję o warunkach zabudowy.

Masz pytania?
Skontaktuj się

  *Zapoznałem/łam się i akceptuję Politykę Prywatności. Oświadczam, iż jestem świadomy, że administratorem moich danych będzie spółka ARKEI sp. z o.o.(„Administrator”). Kliknięcie przycisku „WYŚLIJ” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu.
  W przypadku zaś, gdyby udzielenie odpowiedzi bądź przygotowanie wyceny było powiązane z koniecznością zwrotnego przekazania informacji handlowych – równoznaczne jest także z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej zakładka RODO.

  * pozycje wymagane