Kosztorys budowlany

 1. Jesteś wykonawcą i potrzebujesz złożyć ofertę, lub rozliczyć za wykonane prace budowlane czy instalacyjne?
 2. Wykonujesz projekty i chciałbyś dołączyć do nich przedmiar lub kosztorys inwestorski?
 3. Chcesz remontować mieszkanie lub zbudować dom i chcesz wiedzieć ile to będzie kosztowało?
 4. A może już rozpocząłeś inwestycje i chcesz sprawdzić , czy wykonawca nie zawyża kosztów?
 5. Potrzebujesz wycenić oferty do przetargów ograniczonych czy nieograniczonych ?
 6. Chcesz skorzystać z funduszy unijnych?
 7. Chcesz otrzymać kredyt na budowę lub remont domu, a bank oczekuje wyceny kosztorysowej?

Wykonujemy wszelkie rodzaje kosztorysów: inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, szacunkowe.
Wszelkie usługi związane z kosztorysowaniem zawsze wykonujemy dokładnie i profesjonalnie.

Zakres usług:

 • Wskaźnikowe (wstępne) zastawienia kosztów dla planowanych inwestycji

 • Przedmiary robót (dawniej „kosztorysy nakładcze”) dla planowanych inwestycji czy prac remontowych na podstawie dokumentacji lub na placu budowy

 • Kosztorysy inwestorskie metodą uproszczoną lub szczegółową na podstawie dokumentacji technicznej lub z przedmiarami na placu budowy

 • Założenia wyjściowe (dane wyjściowe) do kosztorysowania – dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji istotne dla określenia wartości kosztorysowej robót

 • Kosztorysy ofertowe w oparciu o dostarczone przedmiary ewentualnie z wykonaniem przedmiarów na podstawie dokumentacji

 • Kosztorysy powykonawcze

 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

 • Kosztorysy na potrzeby kredytów bankowych

 • Wartość kosztorysowa inwestycji (WKI)

 • Aktualizacja kosztorysów do obecnych cen i przepisów prawnych

 • Zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu dla inwestycji

 • Sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów

 • Opracowanie oferty do przetargu na podstawie Istotnych Warunków o Zamówieniach Publicznych

Kosztorysujemy m.in. następujące prace budowlane i instalacyjne:

 • Budownictwo ogólne, mieszkaniowe, przemysłowe, komunalne, rolnicze

 • Obiekty drogowe, Obiekty sportowe, Konstrukcje stalowe

 • Tereny zieleni oraz terenowe urządzenia sportowe

 • Systemy ocieplania ścian budynków zewnętrznych

 • Domy drewniane (w technologii szkieletowej i z bali)

 • Prace remontowe w obiektach zabytkowych

 • Obiekty użytku publicznego

 • Do zamówień publicznych – przetargi

I wiele innych …

Ile kosztuje kosztorys domu lub większego obiektu?
Cena zależy od wielu czynników … :

… Od dostarczonych kosztorysantowi dokumentów potrzebnych do sporządzenia kosztorysu:

 • Przedmiar robót (wersja papierowa, wersja elektroniczna z programu kosztorysowego)
 • Dokumentacja projektowa
 • Obmiar lub przedmiar opracowuje kosztorysant z pomiarów na placu budowy
 • Opis robót
  Jeśli nie ma żadnych dokumentów – kosztorysant ustala zakres prac w oparciu o ustne wyjaśnienia zlecającego i dobiera odpowiednie pozycje kosztorysu
 • Od skali inwestycji:
  Przy bardzo dużych inwestycjach cena może być indywidualnie ustalona nawet znacznie poniżej wskaźników cennikowych.
  Wielokrotnie bywa – szczególnie przy robotach remontowych – że kosztorysy o niewielkiej wartości robót mają dziesiątki pozycji kosztorysowych. Takie kosztorysy są na ogół droższe w stosunku do cen standardowych, ale nie zawsze.
 • Od terminu wykonania:
  Czas opracowania kosztorysu zależy od stopnia jego komplikacji i ilości aktualnie realizowanych zamówień.

Poniżej przedstawiamy orientacyjne ceny, które nie obejmują wszystkich możliwych wariantów i symulacji oraz nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Każdorazowo wartość za wykonanie usługi obliczana i ustalana jest indywidualnie.

CHARAKTERYSTYKA

WYSZCZEGÓLNIENIE

UWAGI

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej
(w postaci pliku dającego się edytować w programie kosztorysowym) -.xml, .zuz

1,00-2,00 zł za pozycje *

min.100 zł za kosztorys

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej wraz z podstawą wyceny
(w postaci pliku będącego wydrukiem z programu kosztorysowego) – . PDF

1,00-1,80 zł za pozycje *

min.90 zł za kosztorys

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny)

1,50-2,50 zł za pozycje *

min.100 zł za kosztorys

Kosztorys inwestorski do przetargu publicznego

zadzwoń po szczegóły

zadzwoń po szczegóły

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny (podstawy dobierze kosztorysant)

2,00-4,00 zł za pozycje *

min.150zł za kosztorys

Wykonanie przedmiaru robót z dokumentacji technicznej

6,00-35,00 zł za pozycje *

min.300zł za pomiar

Kosztorys na podstawie dokumentacji budowlanej (z przedmiarami)

3,00-18,00 zł za pozycje *

min.250zł za kosztorys

Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na budowie

od 0,4%-2% wartości robot *

min.300 zł za kosztorys

Aktualizacja kosztorysu wcześniej przez nas wykonanego przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów

od 100,00 zł za jeden kosztorys

cena uzależniona od liczby pozycji

Aktualizacja kosztorysu przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów (w formie elektronicznej programu kosztorysowego) – .xml, .zuz

od 80,00 zł za jeden kosztorys

cena uzależniona od liczby pozycji

Weryfikacja merytoryczna kosztorysu obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny , rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu w stosunku do zakresu robót i technologii, dokonanie podmian, tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych, opiniowanie pozycji i całego kosztorysu

od 10,00 zł za pozycje *

min.300zł za weryfikację

Weryfikacja merytoryczna kosztorysu połączona ze szczegółowym sprawdzeniem przedmiarów lub obmiaru robót budowlanych

od 10,00 – 20,00 zł za pozycje w zależności od wielkości obiektu *

min.400zł za weryfikację

Inwentaryzacja obiektów budowlanych – pomiar z natury na obiekcie

zadzwoń po szczegóły

min.700zł za inwentaryzację obiektu

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

od 450,00 zł *

cena uzależniona od wielkości i skomplikowania

Wydruk w wersji papierowej

0,18 zł / stronę

format A4

Dodatkowe  informacje

* – cena z możliwością negocjacji
Do cen netto należy doliczyć podatek VAT – 23%.

Czas realizacji zależny jest od stopnia skomplikowania i ilości aktualnie realizowanych zleceń.

Na wszelkie Państwa zapytania ofertowe jak i zwykłe pytania postaramy się odpowiedzieć w jak najkrótszym czasie. Staramy się odpowiadać na Państwa zapytania w przeciągu 24 godzin od ich otrzymania, lecz czasami termin naszej odpowiedzi czy też oferty może się nieznacznie wydłużyć jeśli skomplikowanie otrzymanego zapytania wymaga jego głębszej analizy.

W celu przyspieszenia odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe prosimy każdorazowo o przesłanie ewentualnej dokumentacji na nasz adres mailowy nieruchomości@arkei.pl  w celu dokładniejszego poznania zagadnienia.