Jak inflacja, stopy procentowe i inne czynniki makroekonomiczne wpływają na rynek nieruchomości?

Czy zastanawiasz się, jak inflacja i stopy procentowe wpływają na rynek nieruchomości? W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu. Omówimy, jak te dwa czynniki makroekonomiczne oddziałują na ceny nieruchomości, popyt i podaż na rynku, a także na decyzje kupujących i sprzedających. Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, czym jest inflacja i stopy procentowe: Inflacja to wzrost [...]